Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenApeldoorn

HuurwoningenApeldoorn is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenApeldoorn, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenApeldoorn zijn verbonden. HuurwoningenApeldoorn is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenApeldoorn beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenApeldoorn is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenApeldoorn worden aangeboden. HuurwoningenApeldoorn garandeert niet dat de op HuurwoningenApeldoorn aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenApeldoorn garandeert ook niet dat de op HuurwoningenApeldoorn aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenApeldoorn garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenApeldoorn hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenApeldoorn is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenApeldoorn. U vrijwaart HuurwoningenApeldoorn voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenApeldoorn.